Waar kind zijn een feest is

#Waar kind zijn een feest is

 

Als autonome kleuterschool is het onze missie om een open en ontluikende houding aan te nemen naar de wereld rondom ons zodat onze kleuters kunnen proeven van de bredere samenleving om ons heen. Door verbondenheid, eenheid en diversiteit centraal te stellen maken we de samenleving waarin onze kleuters opgroeien tastbaar en begrijpbaar. 

In onze rol als dialoogschool vinden we het belangrijk om iedereen met een open en ontluikende houding warm welkom te heten. Om zorg te kunnen dragen voor de talenten van onze kleuters, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft. 

 

We zijn een veilig en warm nest waarin elke kleuter zich goed moet voelen, waarin een positief welbevinden centraal staat, waarin ze mogen leren van elkaar, op hun eigen ritme en met hun eigen veerkracht. Een veilige oefenplek creëren om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Want kwaliteitsvol onderwijs bieden is meer dan enkel een goede opleiding aanreiken. Het is een breed aanbod bieden en kansen grijpen tot ervaringsgericht, creatief onderwijs. We zijn een school waar het kind centraal staat en waar we samen met de ouders een weg afleggen in het groeiproces van elke kleine spruit die ons wordt toevertrouwd. 

Onze kleuters leren zichzelf kennen en ontplooien net als de wereld rondom hen. Ze leren elkaars grenzen respecteren en die van zichzelf aan te geven in een warme omgeving. Een leefwereld waar een sterk gevoel van verbondenheid zorgt voor een brede waaier aan sociale ontwikkelingskansen. 

 

We willen samen de basis leggen voor ontdekkende kleuters, die exploreren en experimenteren, die hun talenten durven aanspreken en opzoeken. We stellen samen met jullie vast hoe ons dagelijks leven steeds verdergaand bepaald wordt door een stroom aan ontwikkelingen. Hier moeten onze kleuters klaar voor zijn. Door hen nauwlettend te begeleiden in ontwikkelingsondersteunend leren geven we hen veren die sterk genoeg zijn om onze maatschappij tegemoet te vliegen.

 

Onze kleuters zijn geboren onderzoekers die wij een sterk educatief en richtinggevend kompas aanbieden. Het zijn kinderen die samen met ons, ontdekkend en lerend maar vooral reikhalzend uitkijken naar de toekomst!

 

# Samen 1, toch uniek!

 

Door onze kleuters nauwlettend te begeleiden in hun zone van naaste ontwikkeling stappen wij graag met jullie mee op het tempo van het kind. Wij geven onze kleuters zelfvertrouwen en stimuleren hen om door te groeien en los te komen van hun comfortzone. Elk kind leert op een ander tempo en ontwikkelt op een eigen manier. Door hier rekening mee te houden krijgen onze kleuters kansen om hun vaardigheden en talenten ten volle te ontwikkelen. De kracht van de leerkracht is hier onmiskenbaar. 

De begeleiding van vakbekwame mensen die dagelijks met passie en een rijke deskundigheid met onze kleuters op pad gaan is hierbij uiteraard één van onze sterkhouders. Zij dragen een rijke expertise met zich mee en bepalen in nauw overleg samen de noden van onze kleuters. 

Gesteund door de ZILL-doelen gaan zij op diverse manieren spelend en lerend met onze kleuters aan de slag om op deze manier te ontdekken, te leren, te verwonderen en te beklijven. 

Denken, voelen en doen gaan hierbij hand in hand samen.

Het zorgsysteem op onze school is verweven op verschillende niveaus in onze schoolwerking. Zowel in de brede basiszorg als in de verhoogde zorg zijn het zorgteam en de klasleerkrachten nauwe partners. Ons breed uitgebouwd zorgsysteem is iets waar wij als school trots op zijn.

 

In onze huidige maatschappij en directe samenleving neemt de school verschillende rollen op zich. In samenspraak met de ouders proberen wij al deze rollen te vervullen in functie van onze kinderen. Net daarom dragen wij ouderparticipatie hoog in het vaandel. Een open communicatie en vlotte bereikbaarheid is net daarom een van onze stokpaardjes. 

We anticiperen graag op wat er leeft in de brede maatschappij. Hierbij hanteren we een dynamische aanpak en willen we een veilig nest zijn voor zij die hier nood aan hebben. 

Een open sfeer is hierbij ontzettend belangrijk. In de opvoeding van jonge kinderen spelen al deze betrokken partners een onmisbare rol. 

 

#Rots in de branding

 

Als school vervullen wij een krachtige hefboomfunctie. De wijde wereld lonkt en onze kleine kuikens worden met krachtige veren sterk genoeg gemaakt om voor de eerste keer het nest uit te vliegen.

Daarom is het belangrijk om deze leeromgeving actief te gebruiken en op deze manier een betrokken onderdeel van onze gemeente te kunnen zijn. 

Wij willen als school de inspanningsverplichting maken om de ontwikkelingsdoelen en te behalen competenties bij al onze kleuters na te streven.

 

De eerste bouwstenen voor de volwassenen van onze toekomst worden hier gelegd.