Inschrijven

Inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 verlopen digitaal via een aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

* De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024

Klik HIER om uw aanmelding te starten

* De resultaten van de aanmeldingen worden ten laatste op 19 april 2024 bekend gemaakt per brief of e-mail

* Indien u een gunstig ticket heeft tot inschrijving, kan u terecht op de inschrijfavond op school op maandag 22 april 2024 tussen 16u en 17u30 en van 18u30 tot 20u.
Indien dit moment u niet past, kan u een afspraak maken tussen 22 april en 13 mei 2024 tijdens de schooluren op het nummer 03 887 58 04 of per mail via info@dewonderpluim.be

* Vanaf 23 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen.

De volledige brochure met info "Naar school in Aartselaar" kan u HIER raadplegen.

Capaciteit schooljaar 2024-2025
Instapklas: 60 
1ste, 2de kleuterklas: 66 
3de kleuterklas: 88 

Beschikbare plaatsen na inschrijving voorrangskinderen:
instapklas °2022: 38
1KK °2021: 0
2KK °2020: 1
3KK °2019: 5

Wanneer de school u geen plaats kan aanbieden, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Bij verschuivingen, wanneer er een plaatsje vrij komt, zal de school u contacteren volgend de volgorde van de wachtlijst.

Bij de inschrijving moet een officieel document voorgelegd worden dat de identiteit van de kleuter bevestigt. (bij voorkeur de ISI-kaart of ID-kaart) Hier wordt op het moment van inschrijving een kopie genomen.

Kleuters mogen naar school komen vanaf het moment dat ze 2,5 jaar oud zijn.

Bereken de instapdatum voor je kleuter via www.onderwijs.vlaanderen.be en typ 'instapdatum' in het zoekveld.

De instapdata voor 2,5 jarigen die voor het eerst naar school komen zijn:
de eerste schooldag na de zomervakantie
de eerste schooldag na de herfstvakantie
de eerste schooldag na de kerstvakantie
de eerste schooldag van februari
de eerste schooldag na de krokusvakantie
de eerste schooldag na de paasvakantie
de eerste schooldag na O.H. Hemelvaart

Een kind is ingeschreven in onze school als ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Als je kleuter een speciefieke onderwijsbehoeften heeft, moet je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen mogelijk zijn? De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat uw kleuter nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

Nu al nieuwsgierig? Klik hier.