Tijdig op school

Tijdig op school zijn is een kwestie van goede gewoontevorming en respect. 

Laatkomers storen hoe dan ook altijd het klasgebeuren.  Gelieve dus uw kleuters OP TIJD naar school te brengen!  Kleuters die toch te laat komen worden door de secretariaatsmedewerker naar de klas gebracht.

Nog binnenkomen als de klas al een half uur of meer in werking is, is niet zinvol voor een kind en laten wij ook niet langer toe.

Verzekeringsmatig zijn wij verplicht om vanaf 9.00u geen kleuters meer binnen te laten.

Indien u ’s morgens uw kleuter niet tijdig naar school kan brengen, kan hij ’s middags gewoon naar school komen, maar niet meer in de loop van de voormiddag. Tenzij vooraf andere afspraken gemaakt werden.

 

Indien uw kleuter wegens onvoorziene omstandigheden niet bij aanvang van de lessen aanwezig kan zijn dient u tijdig de school te verwittigen.

Eveneens wanneer u in de loop van de voormiddag wegens geplande omstandigheden (bv op doktersbezoek) de normale tijdstippen niet kan volgen moet u de school verwittigen voor de aanvang van de lessen.

 

’s Middags gaat de poort terug open om 13.15u.