Veiligheid aan de schoolpoort

Wij willen een veilige schoolomgeving voor alle kleuters! 

Daarom enkele aandachtspunten:

Op de busstrook voor de poort mag NIET geparkeerd of gestationeerd worden.

Er is een ruime parking aan het Cultureel Centrum en aan de muziekschool in de Carillolei waar u gebruik van kan maken. 

Gelieve de parkeerplaatsen aan de chalet, voorbehouden voor leraren en directie, vrij te houden.

 

Kinderen stappen uit langs de kant van het voetpad, niet langs de rijweg!

Aan een zebrapad moet steeds een ruimte van 5 meter vrij blijven.