Ons schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. 

Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Op regelmatige basis plegen zij overlegmomenten om alles zo goed mogelijk op te kunnen volgen  en nauw betrokken te blijven op het schoolgebeuren.

 

Respectievelijk hier vertegenwoordigd door bestuurder mevrouw Suzy Vandenbussche

suzy.vandenbussche@gmail.com 

0475 40 94 33

 

Gegevens schoolbestuur en samenstelling :

VZW Instituut Sint-Ursula

Sint-Bavostraat 49

2610 Antwerpen

 

E.H. André Stuyck, Dhr. Jos Horemans, Dhr. Jo De Wit, Mevr Suzy Vandenbussche