Ouders, een onmisbare partner op onze school

Samen dragen we een gedeelde verantwoordelijkheid en alsook een gedeelde zorg in de opvoeding van uw kleuter.

We trachten ernaar om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijs dat wij de kleuters aanbieden. We informeren, laten jullie meedenken, geven inspraak en ondersteuning.

Met ander woorden, we gaan samen op pad en streven naar een krachtige samenwerking. Hiervoor proberen we de nodige drempels te verlagen zodat iedereen respectvol betrokken wordt.

Tijdens het schooljaar 23-24 hielden we op school een tevredenheidsonderzoek. Bij ons op school geldt immers elke stem. Volgende resultaten kwamen aan het licht:

Uit het onderzoek is gebleken dat 93,9% van de ouders zich welkom voelen bij ons op school en daarmee beginnen we ons verhaal.

Jullie zijn 85,7% tevreden over het aanbod en onderwijsinhoudelijke taken die wij voorzien voor je kleuter. Je kleuter geniet bij ons van kwaliteitsvol onderwijs in een veilige en hygiënische omgeving en we streven ernaar om in te spelen op de noden van je kind. Bij ons wordt je kind aangemoedigd om al zijn talenten te ontwikkelen en wordt het gegarandeerd geholpen wanneer er zich moeilijkheden voordoen.

We betrekken je twee keer per schooljaar op vaste overlegmomenten waar we je met plezier het ontwikkelingsproces van je kleuter in kaart brengen (40,1%). We merken op dat hier meer nood naar is en willen jullie er aan herinneren dat de deur telkens openstaat voor (in)formele gesprekken op vraag alsook op uitnodiging van ons. Daarnaast is voor andere problemen onze directie telkens bereikbaar (85,7%).

Daarnaast houden we je graag op de hoogte met relevante informatie over wat er gebeurt en leeft op onze school en dat vinden jullie volgens de statistieken een belangrijk gegeven. Hierin zullen we blijven investeren. (83,7%)

Slechts 3% geeft aan dat zijn/haar kind niet altijd met even veel plezier naar onze school komt en dat appreciëren wij enorm. Omdat dat positivisme ook wordt gedragen binnen onze school. Hierdoor ontstaat er een mooi harmonisch samenspel tussen de leerkrachten, directie, ouders en kinderen waar wederzijds respect centraal staat. 
 
We zetten ons dagdagelijks met veel enthousiasme in om ervoor te zorgen dat het voor iedereen een feest is om naar school te gaan in De Wonderpluim.